Bouwbesluit en Nieuwbouw

In het bouwbesluit worden eisen gesteld waaraan de isolatie van complete nieuwbouwwoningen of gebouwschildelen daarvan dienen te voldoen.

EPC in het bouwbesluit

In het bouwbesluit worden eisen gesteld waaraan de isolatie van nieuwbouwwoningen dient te voldoen. Z.g. EPC-eisen aangescherpt. Woningen moeten voldoen aan een EPC-eis van 0,4. Dit is een isolatiewaarde van de woning in zijn geheel.

Hierdoor kan bijv. bij het ontwerp de warmteweerstand van de gevel binnen bepaalde grenzen worden verhoogd en die van de vloer gelijktijdig worden verlaagd. Om de isolatiewaarde van een woning te berekenen is een redelijk gecompliceerde berekening noodzakelijk.

Indien de bepaling van de isolatiewaarde van groot belang is, is het raadzaam hiertoe een gespecialiseerd bureau in te schakelen.

Rc-waarden in het bouwbesluit

Als er geen EPC berekening van de nieuwbouwwoning gemaakt wordt dienen de diverse gebouwschil-delen van de woning minstens te voldoen aan bepaalde Rc-waarden. Deze zijn:

  • Gevel  : Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W
  • Vloer   : Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W
  • Dak    : Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W

Let op: Als u aan de slag gaat deze waarden verifiëren!

In het bouwbesluit staat een zeer beknopte tabel met lambda-waarden van producten. Deze tabel enigszins wijkt af van de NEN 1068 waarnaar het bouwbesluit veelal verwijst. Hierdoor wordt het exact berekenen van de Rc-waarde volgens het bouwbesluit redelijk gecompliceerd.

Fabrikanten hanteren vaak andere waarden. Dit is toegestaan indien deze waarden bepaald zijn volgens NEN 2444. Soms zijn de waarden die in de tabel uit het bouwbesluit gunstiger dan de waarden die door fabrikanten volgens de NEN 2444 worden bepaald! Dan worden de waarden uit het bouwbesluit genomen, die dus te rooskleurig zijn.