Bouwbesluit en Renovatie

Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is de energieprestatie-eis (EPC) niet van toepassing. De thermische isolatie moet voldoen aan het z.g. rechtens verkregen niveau.

Het komt er op neer dat men, als men verbouwt, niet aan nieuwbouweisen dient te voldoen. Dat er sprake is van andere eisen is begrijpelijk als men bijvoorbeeld spouwmuren wil na-isoleren. Souwen zijn tussen 4 en 8 cm dik en door hier isolatiemateriaal in aan te brengen kan nooit een Rc waarde van 4,5 m2K/W gehaald worden.

Bij toepassing van gevelisolatie is die Rc waarde wel haalbaar. Een steeds dikkere isolatielaag vereist overigens meer aanpassingen bij aansluitingen aan kozijnen en dakrand.

Hoe dan ook: Bij renovatie worden er door het Bouwbesluit geen onoverkomelijke eisen gesteld aan de te bereiken isolatiewaarde. De isolatiewaarde van de gevel mag overigens niet minder worden dan de eisen zoals die geteld waren ten tijde van de bouw van het pand met een minimum Rc-waarde van 1,3 m2K/W.