Brandklasse

Systemen in woningbouw dienen te voldoen aan brandklasse IV. Voor gestapelde woningbouw, met een woningscheidende vloer op meer dan 5,00 m1 boven maaiveld, wordt geeist dat tot 2,50 m1 de gevel aan brandklasse I voldoet. Systemen met KOMO-Attest zijn getest op brandwerendheid. In algemene zin kan gesteld worden dat systemen met dispersiegebonden pleisters voldoen aan brandklasse II en systemen met silikaat- en mineraalgebonden pleisters aan brandklasse I. Welke isolatieplaat daarbij wordt toegepast speelt daarbij geen belangrijke rol.