Geluidisolatie

Buitengevelisolatie biedt, wat het tegengaan van geluidhinder betreft, weinig tot geen voordeel.

Vooral kozijnen incl. glaspartijen en ventilatieopeningen zijn bepalend voor de geluidswerende kwaliteiten van een gevel.

Een buitengevel dient een bepaalde geluidsisolerend vermogen te hebben. De steenachtige ondergrond waartegen de gevelisolatie wordt aangebracht is meestal ruimschoots voldoende om deze te bereiken. De gevelisolatie zelf voegt daar vanwege zijn geringe gewicht praktisch niets aan toe. Daar waar een hogere geluidswering verlangd wordt, of de onderconstructie zelf niet voldoende geluidsisolerend is, dienen extra voorzieningen getroffen worden. Houtskeletbouw voorzien van gevelisolatie vraagt daarom extra aandacht.

Tussen geschakelde woningen kan gevelisolatie soms zelfs een negatieve rol spelen. Geluidsoverdracht is in principe mogelijk door trillingen die zich via de gevelisolatie naar de aanliggende woning voortplanten. Dit is echter alleen van toepassing bij ondergronden met een licht gewicht.

Vergelijkingen tussen de toegepaste isolatiematerialen in gevelisolatiesystemen is, vanwege minimale invloed die deze systemen op geluidsisolatie hebben, nauwelijks relevant. Meer informatie over geluidsisolatie is op te vragen bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG).