Vochtgedrag

Af en toe wordt gesuggereerd dat buitengevelisolatie nadelig is ten aanzien van de vochthuishouding in een gebouw. Dit omdat het ‘ademend gedrag van de gevel’ teniet zou worden gedaan. Dit is onjuist.

Ademende gevels?

Via de gevel verlaatveel minder dan 1 % van het vocht de woning. Het meeste vocht verlaat de woning door ramen, deuren, ventilatie, kieren etc. De gevel heeft dan ook een zeer marginale invloed op de vochthuishouding. Het begrip ‘ademende gevel’ is dan ook niet juist.

Dampopen

Gevelisolatiesystemen (ook systemen waarin polystyreenplaten worden toegepast) laten dampmoleculen door en houden vocht tegen. (In het verleden werden cellulair glasplaten als isolatieplaat toegepast. Deze zijn wel dampdicht.) Buitengevelisolatie vermindert de dampdoorlatendheid wel een heel klein beetje. Maar omdat er sprake minimale hoeveelheden damp die door de gevel de woning verlaat, is dit een te verwaarlozen verandering en derhalve geen probleem.

Een diepgaandere beschouwing van het vochttransport door de gevel met en zonder gevelisolatie is niet zinvol omdat er onder de meeste omstandigheden geen problemen met dampdichtheid / openheid van de (geïsoleerde) gevels zijn.

Bouwvocht

Bij nieuwbouw is er vaak sprake van bouwvocht in de ondergrond waartegen de gevelisolatie is aangebracht. Dit bouwvocht zal de constructie moeten verlaten langs de weg waar het vocht de minste weerstand ondervindt. Naar binnen en / of naar buiten. Dit is mede afhankelijk van de dampdichtheid van de gevelisolatie.

Uitzonderingen

Aandachtspunten bij vochtige gebouwen.