Inwendige condensatie

Bij gestucadoorde gevelisolatie

Een veel voorkomend misverstand is dat in elke (gevel)constructie inwendige condensatie (oftewel een dauwpunt) optreedt. Bij buitengevelisolatie is dit normaliter niet het geval omdat de isolatie aan de koude zijde van de constructie wordt aangebracht. Een diepgaande verhandeling over dit onderwerp wordt op deze site niet gegeven. Hiervoor vakliteratuur te raadplegen.

Inwendige condensatie wordt een probleem als de hoeveelheid condensaat groot is en als deze hoeveelheid gedurende de zomerperiode niet verdampt en de constructie niet kan verlaten. De volgende winter komt er weer meer bij!

Bij gevelisolatie afgewerkt met tegels

Tegels hebben, in tegenstelling tot mortels, een grote dampdichtheid. In de winter ontstaat achter tegels die zijn aangebracht op een gevelisolatiesysteem, wel een dauwpunt (inwendige condensatie). Dit komt omdat de dampdichte tegel aan de koude kant van de isolatieplaat is aangebracht.

Literatuur toont aan dat, zelfs uitgaande van een strenge winter, de condensatie (in grammen vocht per m2) in deze toepassing gering is en dat deze in de zomerperiode uitdampen.

Bij gevelisolatie afgewerkt met steenstrips

Steenstrips hebben een lagere dampdichtheid dan tegels. Dit is afhankelijk van de soort steenstrip. Voor wat inwendige condensatie zijn daardoor weinig problemen te verwachten.