STABU-bestekken

Door een juist gebruik van de STABU besteksmethodiek worden hiaten, tegenstrijdigheden en het maken van fouten voorkomen.

Een bestek maken met STABU is alleen mogelijk met behulp van de bestanden van STABU en een goedgekeurd besteksverwerkend programma. Zo

Een bestek is het (juridische) contract dat beschrijft wat gemaakt moet worden. De bestekschrijver wordt door de STABU methodiek op het goede spoor gezet. Daarbij moeten een aantal keuzen gemaakt worden. Worden teksten gebruikt volgens de BRL dan is het maken van fouten tot een minimum te beperken. Vanwege het feit dat de bestekschrijver niet altijd op de hoogte is van de BRL blijven fouten echter voorkomen. Bestekontvangers zullen deze fouten vaak niet onderkennen.