Technisch advies en details

Bij grote werken wordt vaak een z.g. technisch advies gemaakt. Dit omdat het bestek vaak onvoldoende gedetailleerd is. Het technisch advies omvat naast detailtekeningen een uitgebreide omschrijving van de de materialen en werkzaamheden.

Technische adviezen worden veelal gemaakt door systeemhouders. Voordeel van technische adviezen is dat zij in duidelijk begrijpelijke taal de werkzaamheden, werkwijze en toe te passen producten beschrijven. Opzoeken van teksten elders is dan veelal niet meer nodig.

Risico’s zijn doublures of beschrijvingen die afwijkingen van bestek.