Oxidatie van metalen

Een bekende vorm van corrosie van metalen is de aantasting van metalen door vochtige lucht of door (zuurstofbevattend) water. Bij staal binden de staalmoleculen zich aan de water- en zuurstofmoleculen tot een oxidelaag: oftewel roest. Omdat roest zeer poreus is zal deze oxidatie doorgaan tot het staal doorgeroest is.

Oxidatie komt ook bij bijna alle andere metalen voor maar dat hoeft lang niet altijd zo funest te zijn als roest bij staal. Bijv. bij zink, tin, aluminium, nikkel en chroom ontstaan stevige vaste oxidelagen die het metaal afsluiten waardoor het corrosieproces stopt.

Het corrosieproces wordt versneld als in het vocht opgeloste moleculen met een positieve en negatieve lading (ionen) aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan is zeewater. De in het water opgeloste zoutmoleculen (Na+ en Cl-) zorgen voor het

Oxidatie kan bij stucprofielen worden voorkomen door de toe te passen metalen te voorzien van een beschermende laag. Een overzicht van deze beschermlagen elders op deze site.