Bevestiging Hemelwaterafvoer

det 13.19

Voor de bevestiging van de hemelwaterafvoer zijn er meerdere goede alternatieven. Er moet hoe dan ook voor gezorgd worden dat als er aan de HWA getrokken wordt (bijvoorbeeld door baldadige jeugd) er geen krachten op de mortel komen. In deze tekening is een schotel in de weefsellaag opgenomen waardoor krachten verdeeld worden.

Aandachtspunten:

  • Afkitten
  • Extra weefselstrook

Legenda:

  • 1 Hechtmortel
  • 2 Isolatieplaat
  • 3 Wapeningslaag met -weefsel en pleister
  • 5 Extra wapeningsweefsel
  • 21 Plug met draadeind
  • 24 Kit