Voorkom Koudebruggen

Een koudebrug in een gevel is een niet-geisoleerde verbinding tussen buiten en binnen. Ze moeten zoveel mogelijk voorkomen worden.

(Ongeïsoleerde pluggen die in een gevelisolatiesysteem worden toegepast zijn dus eigenlijk koudebruggen. In praktijk valt het warmteverlies via pluggen erg mee, maar desondanks zijn geïsoleerde pluggen ernstig aan te raden.)

In de nieuwbouw hoeft er door toepassing van gevelisolatie al helemaal geen koudebrug voor te komen.

In de bestaande bouw is gevelisolatie, om koudebruggen te elimineren de meest ideale methode. Met binnengevelisolatie of spouwmuurisolatie zijn bestaande nl. koudebruggen niet te isoleren / voorkomen.

Koudebruggen die wel grote invloed hebben op constructies zijn uitkragende wanden of balkons. Vooral in de renovatie zijn deze koudebruggen niet altijd te voorkomen.

Berekeningen tonen aan dat het gedeeltelijk isoleren van een uitkragende wand zeer positieve resultaten kan hebben.

Indien koudebruggen niet worden geisoleerd blijft de gevel aan de binnenzijde op die plaats koud. In dit geval blijft de kans bestaan op condensatie aan de binnenzijde van de gevel, die op haar beurt weer tot schimmelvorming kan leiden.