Bedrijfsafval en de wet

Voor bedrijfsafval bevat de Wet Milieubeheer een globale regeling die door de verschillende provincies anders kan worden ingevuld via de z.g. Provinciale Milieu Verordening (PMV). In ieder geval geldt dat ook bedrijfsafval alleen door een vergunninghouder mag worden afgegeven. Daarnaast kan een provincie bepalen dat: iedere afgifte gemeld wordt bij ieder transport een geleidebrief aanwezig is bij iedere afgifte wordt omschreven wat wordt afgegeven alle afgiftes worden geregistreerd e.d. Let wel: van afgifte is ook al sprake indien afval van de ene vestiging naar de andere (binnen een bedrijf) wordt overgebracht.

In de praktijk gelden sommige van de genoemde regels voor de afgifte van bedrijfsafval niet voor z.g. primaire ontdoeners (zoals stukadoorsbedrijven). In alle gevallen geldt, dat verpakkingen (emmers, blikken o.d.) geen gevaarlijk afval zijn maar vallen onder bedrijfsafval. Zij moeten open worden gehouden teneinde controle op de inhoud mogelijk te maken.