Gevaarlijk afval en de wet

 

Voor gevaarlijk afval bevat de Wet Milieubeheer een uitgebreide afgifteregeling. Deze regeling geldt in het gehele land op gelijke wijze. Kort samengevat bepaalt deze afgifteregeling dat gevaarlijk afval alleen mag worden afgegeven aan een vergunninghouder (vraag er naar!) of aan het gemeentelijk depot. Niet alle depots accepteren echter gevaarlijke afvalstoffen van bedrijven. Daarbij wordt soms een maximum gewicht per bedrijf per jaar gesteld;

  • bij de afgifte moet een omschrijving van het gevaarlijk afval worden gegeven en de afgifte moet worden gemeld;
  • gevaarlijke afvalstoffen naar één soort gescheiden moeten worden, bewaard en aangeboden;
  • alle gegevens betreffende de afgifte geregistreerd en (drie jaar) bewaard moeten worden;
  • bij ieder transport een begeleidingsbrief moet worden meegegeven.

 

In de praktijk zal de vergunninghouder enkele van de genoemde verplichtingen (melden, begeleidingsbrief) voor de afval’ontdoener’ verrichten.