Bodembescherming

De Wet Bodembescherming legt aan iedereen een z.g. zorgplicht op; iedereen heeft ervoor zorg te dragen dat de bodem niet verontreinigd wordt en dat eenmaal opgetreden verontreiniging ongedaan wordt gemaakt (gesaneerd). Hierbij te denken aan de opslag van materiaal op het werk en in/bij het bedrijf.