Fabricage van onderdelen van het gevelisolatiesysteem en hun milieuaspecten

Navolgend milieuaspecten van de belangrijkste gevelisolatieonderdelen. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de vervaardiging. Om niet teveel in details te treden wordt niet ingegaan op de fabricage van de grondstoffen waaruit die onderdelen zijn vervaardigd of samengesteld. Zoals op deze site is beschreven is ‘recycling’ van o.a. afval van isolatieplaten mogelijk. In de praktijk wordt dit (nog) niet altijd doorgevoerd.