Cellulair glas fabricage

Voor de vervaardiging van cellulair glas wordt glas in een kogelmolen onder toevoeging van koolstof tot poeder vermalen. Dit mengsel wordt in vormen gestort en tot ca. 1000 graden Celsius verhit. Hierbij oxideert de koolstof en ontstaan gasbellen. Door een lichte verontreiniging van zwavel uit de koolstof en waterstof uit het glas wordt daarin zwavelwaterstof gevormd. Na voltooiing van het schuimproces en afkoeling worden de blokken op maat gesneden.

 

Cellulair glasafval kan gebruikt worden voor de vervaardiging van nieuw cellulair glas van mindere kwaliteit. Dit vergt echter extra energie en is daarom ecologisch minder aan te bevelen. Sinds 1980 wordt vermalen cellulair glas gebruikt o.a. bij het aanleggen van autowegen en voor ophogingswerken. Soms wordt het residu ook als los isolatiemateriaal gebruikt.