EPS fabricage

Een kubieke meter geëxpandeerd polystyreen (EPS) bevat ongeveer 10 miljoen bolletjes, ook wel parels genoemd. Elke parel heeft ongeveer 3000 gesloten, met gas gevulde cellen. Naar volume bestaat EPS slechts voor 2% uit polystyreen en voor 98% uit lucht. De overige 2 % is de basisgrondstof polystyreen waarvoor aardolie als grondstof dient. Het basisproduct bestaat uit kleine harde polystyreenkorreltjes die door polymerisatie van monostyreen zijn ontstaan.

Bij de productie door verhitting met stoom wordt het blaasmiddel pentaan gebruikt; een niet-giftige koolwaterstof. Door de hitte wordt de pentaan gasvormig en ontstaan de lichte polystyreenparels. De losse parels worden vervolgens met stoom in vormen aaneengesloten tot grote polystyreenblokken.

Nadat deze blok voldoende is gekrompen (geboortekrimp) wordt deze tot platen gesneden.

Geëxpandeerd polystyreen is volledig CFK-vrij. Er werden bij de productie overigens nooit CFK’s gebruikt.

 

Bij de recycling wordt verschil gemaakt tussen schoon en vervuild polystyreen. Het in gevelisolatie gebruikte polystyreen valt door de aanhechting van de mortel onder de laatste categorie. Recycling van schoon polystyreen is momenteel al aan de orde van de dag. De fabrikanten zijn momenteel bezig met het verbeteren van de recycling van het vervuilde materiaal. Reststoffen zullen dan door verbranding worden gebruikt voor