Mineraalgebonden mortels fabricage

De productie van deze mortels bestaat in principe uit het mengen van verschillende poedervormige grondstoffen. De winning van die grondstoffen geschiedt veelal door ontgraving en in een enkel geval in mijnbouw. Behandeling van die processen zijn in het kader van deze website minder relevant.

Over de afvoer van pleisterresten is in de tabel informatie te vinden.