Steenwol fabricage

Steenwol wordt gefabriceerd van vulkanische gesteente dat o.a. in Duitsland, Frankrijk en Zweden in dagbouw wordt gewonnen. Het materiaal wordt gesmolten en gesponnen tot vezels. De vezels worden met een bindmiddel aan elkaar gehecht en tot platen gevormd.

De energie die de vervaardiging van steenwol kost is per saldo meer, maar is binnen 1 à 2 maanden gebruik terugverdiend. De uitstoot van zwavelwaterstof, zwaveldioxide en stof is bij de vervaardiging van steenwol door de belangrijkste Nederlandse fabrikant sinds 1987 met 90 % of meer gereduceerd.

 

Snijresten van steenwol kunnen, onder voorwaarden, op de bouwplaats in een speciale container of speciale zakken worden verzameld tegen een vast bedrag aan kosten per m3. De containers worden afgevoerd naar een recyclingfabriek. Daar wordt het restmateriaal verwerkt tot briketten die weer als grondstof bij de productie van nieuwe steenwol worden gebruikt.