Bouwkundige Dilataties

Bouwkundige dilataties in de onderconstructie waarop het gevelisolatiesysteem wordt aangebracht moeten in het systeem worden doorgezet. Wanneer in lange en/of hoge doorlopende gevels geen dilataties voorkomen en in die gevallen waar dat om constructieve redenen noodzakelijk is (bijv. bij de overgang van verschillende bouwmaterialen), moet door de leverancier worden aangegeven of dilateren al dan niet noodzakelijk is.

Buiten bouwkundige dilataties behoeven systemen dus niet altijd gedilateerd te worden. Dat is soms wel nodig bij zeer grote vlakken voorkomen of daar waar tegels of steenstrips worden toegepast. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx