Gekromde gevelvlakken

Bij lichte krommingen in de ondergrond kan dikwijls worden volstaan met het inkepen van de isolatie of, in andere gevallen met het stand plaatsen van de isolatieplaten. De inkepingen (zaagsneden om de kromming te kunnen realiseren) zijn alleen toegestaan als deze zich aan de ondergrondzijde van de plaat bevinden. Bij sterkere krommingen, en platen na inkeping niet zonder beschadigingen kunnen worden gemonteerd, moeten vormstukken worden toegepast. Speciaal te vervaardigen vormstukken moeten uiteraard voldoen aan de eisen die aan de andere isolatieplaten worden gesteld.

Indien isolatieplaten op een gekromde ondergrond bevestigd worden, moeten deze tijdens het aanbrengen geplugd te worden.

Bij vormstukken is een goede inmeting vereist.

Vormstukken hebben een lange levertijd en zijn kostbaar. Daarom worden ze niet vaak toegepast.

Bij polystyreen wordt vaak gewerkt met smallere stroken plaatmateriaal. Openstaande V-vormige naden worden afgepurd. Bij cellulair glas worden de platen in segmenten verlijmd en daarna geschuurd. Bij steenwol worden vaak lamellenplaten gebruikt die een redelijke flexabiliteit hebben.