Gevels met niet of sterk zuigend oppervlakte

Op gevels van materialen met een niet-zuigend oppervlak (bijv. geglazuurde baksteen, verblendsteen, tegel- of mozaiekwerk etc.) mag een gelijmd systeem niet zonder meer worden aangebracht. Hetzelfde geldt voor gevels met een sterk dampremmende huid (dichte verfsystemen, dicht buitenpleisterwerk, etc.) of die voorzien zijn van waterafstotende middelen. Tevens dient men attent te zijn op gevels die opgebouwd zijn uit materialen met een zeer sterk zuigend karakter. Men raadplege in die gevallen vooraf de systeemhouder inzake de hechting van het systeem op dergelijke ondergronden en de noodzakelijke voorbehandeling daarvan.