Spanningsvrije en stabiele aansluitingen

De in het systeem op te nemen of door te voeren (ge)bouwdelen dienen spanningsvrij te worden uitgevoerd. Deze mogen geen extra krachten uitoefenen op het systeem en dienen zelfstandig te worden gefixeerd. De aansluiting van de kozijnen e.d. dient zodanig te worden uitgevoerd dat er sprake is van een stabiele bevestiging, ook zonder de nog aan te brengen gevelisolatie.