Uitvlakken ondergrond

Gevelisolatiesystemen zijn niet ontwikkeld zijn om scheve muren recht te maken resp. grote oneffenheden aan het gezicht te onttrekken of andere bouwkundige gebreken te verdoezelen.

Bij oneffenheden groter dan 10 mm/m1, mag het systeem pas worden aangebracht nadat deze zijn weggewerkt.

Plaatselijke, voorspringende oneffenheden van de gevel moeten eerst worden weggebikt. Terugliggende gedeelten moeten worden uitgevlakt. Daartoe een geeigende mortel gebruiken die voldoende moet zijn doorgehard voorat met het aanbrengen van het systeem worden begonnen.

Minder dan 10 mm terugliggende vloeren hoeven niet uitgevlakt te worden.

Zorgvuldigheid in de uitvoering door de bouwkundig aannemer kan zeker onnodige meerkosten voorkomen. Bijvoorbeeld speciebaarden, die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden, kosten geld!

Vanwege de vereiste vlakheid van de ondergrond, is ook het metselen van binnen uit, af te raden.

Bij het stellen van een ondergrond in de nieuwbouw dient erop gelet te worden dat door het gevelvlak stekende delen (bijv. betonbalken) moeten worden weggekapt of dat daardoor plaatselijk de isolatieplaat moet worden ingekeept. Terugliggende vloeren of balken verdienen dan de voorkeur. Geheel vlak is uiteraard het beste.