Verschillende ondergronden in één vlak

Wanneer er sprake is van verschillende ondergronden waarop de gevelisolatie moet worden aangebracht dient per ondergrond vooraf nauwkeurig worden aangegeven wat de aanvullende eisen zijn met betrekking tot de bevestiging van het systeem op die ondergrond. Dit inclusief een specificatie van de locaties waarop het betrekking heeft.