Gevels met scheuren

In de meeste gevallen kunnen gevels met smalle scheuren van gevelisolatie worden voorzien. Bij brede scheuren en bij scheuren waarvan het vermoeden bestaat dat zij nog zullen ‘bewegen’ (bijv. door zetting) dienen deze eerst worden onderzocht.

Afhankelijk van het verloop en de aard van de scheuren, moeten zonodig dilatatievoegen worden aangebracht.

Scheuren die het gevolg zijn van een verschillend thermisch gedrag van de ondergrond kunnen in het algemeen zonder meer door het systeem worden overbrugd daar de thermische werking van de ondergrond door de isolatie permanent gereduceerd wordt.