Ventilatie richtlijn voor houten vloerconstructies

Als richtlijn voor de omvang van de aan te brengen ventilatievoorzieningen geldt voor houten vloerconstructies NEN 3253. Indien de roosters worden aangebracht in twee tegenover elkaar liggende buitenmuren, moet de gezamenlijke vrije doorlaatopening in elke buitenmuur 400 mm2 per m2 vloeroppervlak bedragen.

De onderzijde van de ventilatie-openingen mogen niet lager dan 100 mm boven het maaiveld liggen om toevallige afsluiting, door bijv. bladeren en planten, te voorkomen.