Ventilatie richtlijn voor steenachtige vloerconstructies

Bij steenachtige vloerconstructies moet voldoende ventilatie voor de kruipruimte tot stand worden gebracht. Te denken aan aan openingen van in totaal 100 mm2 per m2 vloeroppervlak in elk van twee tegenover elkaar liggende gevelvlakken.