Vlakheid van de gevelisolatie

Men dient vooraf vast te leggen welke vlakheid het stucwerk van de buitengevelisolatie dient te hebben. Onderstaande tabel en toelichting kan daarbij helpen. Het geeft o.a. aan welke vlakheid buitenstucwerk dient te hebben. Attentie: Tabel nog invoegen.

De technische beoordeling van het stucwerk zal op de steiger dienen te geschieden.

De oppervlaktebeoordelingscriteria (tabel) zijn opgesteld door een technische commissie van het Technisch Bureau Afbouw.