Isolatieplaten opslaan

Isolatiemateriaal dient vochtvrij en beschermd tegen zonbestraling te worden opgeslagen. Niet verpakte isolatieplaten moet op een schone ondergrond worden geplaatst. Voor PS-schuimplaten geldt bovendien dat, naast hetgeen hieromtrent in NEN 7043 is geregeld, op het label in de verpakking de ouderdom van de platen aangegeven is.