Demonteren van voorwerpen

Aan de gevel bevestigde voorwerpen moeten eerst worden gedemonteerd.

Na het verwijderen van de hemelwaterafvoeren moeten passende maatregelen getroffen worden voor de tijdelijke afvoer van hemelwater. Er moet zeer goed voor worden gezorgd dat regenwater niet in of achter het systeem kan terechtkomen.

Soms kan het voorkomen dat op de te isoleren gevel leidingen van elektra, telefoon, antennesysteem, bliksemafleiding, hemelwaterafvoer, balkonhekken, buitenzonwering, luifels, (rol)luiken, roosters, schuttingen, naamborden, adresplaten, gevelbeplating, boeiboorden, windveren, waterslagen, raamdorpelstenen, lekdorpels zijn bevestigd, die tijdelijk verwijderd diene te worden. Ze moeten tijdelijk worden opgeslagen om ze later (evt. aangepast) weer aan de gevel te bevestigen.