Voorbehandeling van de gevel

Het te isoleren geveloppervlak moet voor het aanbrengen van het systeem winddroog en schoon zijn. De ondergrond dient ten minste met een harde borstel worden gereinigd. Eventueel aanwezige klimplanten moeten worden verwijderd c.q. gerooid. Mos en algengroei moet worden verwijderd en de gevel moet behandeld worden met een algendodend preparaat en vervolgens grondig worden nagespoeld met schoon water. Stof en zoutuitslag moeten door afrossen met een staalborstel worden verwijderd, losse verflagen moeten worden geschrapt, vet- en olievlekken moeten worden verwijderd. Bij betongevels in nieuwbouwsituaties moet gedacht te worden aan restanten van ontkistingsmiddel.

Altijd naspoelen met schoon water. Met chemicalien behandelde gevelvlakken grondig reinigen.