Wanneer beginnen met de gevelisolatiewerkzaamheden

 

Alle relevante bouwkundige voorzieningen dienen gereed zijn voordat de gevelisolatie wordt aangebracht c.q. met het plakken van de isolatieplaten wordt begonnen.

  • optrekkend vocht moet door een horizontale waterkering worden tegengehouden;
  • het dak moet zijn afgedicht en maatregelen genomen om hemelwater van de gevel af te leiden;
  • de raam- en deurkozijnen moeten geplaatst te zijn en de waterslagen zijn aangebracht