Doorwerkvoorzieningen

 

Met doorwerkvoorzieningen wordt het mogelijk ook tijdens ongunstige weersomstandigheden gevelisolatie aan te brengen. Te denken valt aan het voorzien van de gehele steiger van (isolerende) zeilen. Voor de aanvoer van personeel en materialen dienen dan doorvoersluizen gecreeerd te worden. De werkruimte kan daarna verwarmd worden evt. met blowers. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan een gelijkmatige verwarming. Anders ontstaat het risico voor kleurverschillen en scheurvorming. Bij nieuwbouw kan het stoken van de verwarming van het goed ingepakte gebouw, met open ramen, een oplossing bieden.

 

Vaak worden doorwerkvoorzieningen niet getroffen uit kostenoverwegingen. Daarbij worden de financiele voordelen van doorwerkvoorzieningen vaak onderkend. Deze worden gerealiseerd doordat er een hogere bouwsnelheid ontstaat omdat er:

  • kortere intervallen ontstaan omdat de verschillende lagen sneller verharden en daardoor sneller na elkaar kunnen worden aangebracht
  • een hogere productiviteit geleverd kan worden
  • minder regen-, wind- en vorstverlet is
  • geen vorstschade ontstaat
  • Door de hogere bouwsnelheid ontstaan kostenbesparingen:
  • door korter en soms minder steigerinzet
  • door vermindering van de bouwrente en/of huurderving
  • door meer productie bij dezelfde loonkosten

Gedetailleerde berekeningen kunnen vaak aantonen dat doorwerkvoorzieningen besparingen opleveren. Dit komt ten goede aan de opdrachtgever, bouwkundig aannemer en het stukadoorsbedrijf. Deze dienen dan ook de kosten te delen.

 

Een belangrijk risico is het weer. De ingepakte steiger is veelal tegen een stevige storm niet bestand. Hiertegen zijn verzekeringen af te sluiten..