Afdekken

Het gevelisolatiesysteem mag niet worden aangebracht tijdens regenweer of hevige wind, tenzij de gevel vooraf en tijdens de werkzaamheden hiertegen zorgvuldig is afgeschermd. Dit betekent in de praktijk dat in vrijwel alle gevallen de steiger aan de bovenzijde moet worden afgedekt. Hierbij te denken aan een kap welke is afgedekt met witte lichtdoorlatende of transparante zeilen minimaal tot en met de bovenste steigerslag. De zeilen die daarbij gebruikt worden dienen door te lopen over de daaronder aan te brengen netten of zeilen. Niet afgedekte steigers kunnen structuurverschillen veroorzaken. Aan de buitenzijde moet de steiger worden voorzien van lichtdoorlatende netten of zeilen om inwateren, beregenen of te snelle droging van de gevel te voorkomen. De netten resp. zeilen mogen pas dan worden verwijderd als de materialen volledig zijn uitgehard.