Checklist werkvoorbereiding

De navolgende punten dienen in goed overleg geregeld te worden. De volgorde zal per werk varieren. Een ervaren stukadoorsbedrijf, lid van LSGI, dient bij de verschillende stappen geconsulteerd worden. Ook systeemhouders zijn hierover te raadplegen. Deze nemen soms een aantal van de genoemde zaken over van het stukadoorsbedrijf.

Dit dient geregeld te worden:

 • bepaling soort isolatiemateriaal en berekening isolatiedikte;
 • bepaling pleistersoort, -structuur en materiaalsoort profielen;
 • bespreken en tekenen details; opmaken bestek en/of technisch advies;
 • beoordeling ondergrond inclusief de vochtigheid ervan;
 • beoordeling of voorzieningen aan de buitengevel getroffen moeten worden voordat met het aanbrengen van gevelisolatie wordt begonnen;
 • bepaling welke werkzaamheden door wie uitgevoerd worden;
 • planning, bouwsnelheid, intervalbepaling (die o.a. afhankelijk is van de verhardingstijd van de mortels) incl. vastlegging onder welke weersomstandigheden niet gewerkt mag worden;
 • steigerafscherming, -hoeveelheid en -uitvoering inclusief eventuele doorwerkvoorzieningen en bouwliften;
 • bouwplaatsinrichting waaronder schaft- en kleedruimten, afvoercontainers, vorstvrije opslagfaciliteiten, stroom- en waterpunten;
 • milieuaspecten;
 • arbeidsomstandigheden;
 • beoordeling garantiemogelijkheden;
 • controle op het werk (EKB, IKB, taak van uitvoerder en opzichter) en te stellen criteria;
 • prijs opstellen;
 • termijnregelingsschema i.v.m. de voorfinancieringskosten;
 • opdrachtvoorwaarden;
 • afronden van de prijs;
 • kleurkeuze gevel waaronder pleister, waterslagen, sokkelprofielen en kit;
 • het maken van monsters en/of een proefvlak.

 

Veel van deze punten worden elders op deze website in detail behandeld.