Voorwaarden inzake de ondergrond

De evt. voorbehandeling van de ondergrond is niet in de prijs inbegrepen. Het navolgende geeft aanleiding tot verrekening:

  • Oneffenheden in de ondergrond groter dan 3 mm/m1. Deze oneffenheden dienen te worden uitgevlakt en kunnen resulteren in de toepassing van (langere) kunststof nagels, voor de bevestiging van de isolatieplaten.Gaten en meer dan 10 mm terugliggend metselwerk of beton (bijv. bij vloerovergangen) die gevuld dienen te worden.
  • Het uitkrozen en/of contramallen van isolatieplaten, tenzij dit op de tekening is aangegeven.
  • Alle kozijnen, aansluitingen en geveldoorbrekende (gebouw)delen dienen waterdicht en spanningsvrij door onze opdrachtgever in de gevel gemonteerd te zijn voor de aanvang van onze werkzaamheden.
  • De te isoleren gevels dienen normaal zuigend, glad en strak, vrij van obstakels en schoon aan ons te worden opgeleverd.
  • Onze opdrachtgever is verplicht te melden indien de gevel is voorzien van een (waterafstotende) behandeling welke de hechting zou kunnen beinvloeden.
  • Montage en demontage van wat voor bouwdelen dan ook, tenzij uitdrukkelijk door ons genoemd als behorend bij ons werk, vallen buiten onze werkzaamheden.
  • Ingeval van gedemonteerde hekwerken o.d., waar nodig afdoende veiligheidsmaatregelen nemen.
  • Ingeval van direct op of in de constructie gemonteerde staalconstructies en bevestigingen, zoals kozijnankers, leidingen e.d., dienen deze te zijn vervaardigd van een niet corrosief materiaal.
  • Uitstekende geveldelen, mortelresten, nagels e.d. dienen te zijn verwijderd en tot achter het gevelvlak aangeheeld.