Termijnregelingsschema

De betaling wordt veelal geregeld in een termijnregelingsschema. Dit dient nauw aan te sluiten bij de reele kosten.

Onderstaand een verdeling van deze kosten:

  • materiaalkosten: 40%
  • het aanbrengen van de isolatieplaten: 20%
  • het aanbrengen van de wapeningslaag: 20%
  • het aanbrengen van de afwerklaag: 20%

Bij grote projecten worden de termijnen vaak opgedeeld in kleinere gedeelten zoals bouwblokken/woningen; de procentuele verdeling blijft daarbij natuurlijk gelijk.