2019-11-02

Steenstrips aanbrengen

Deze pagina dient grondig gereviseerd te worden… Onderstaande tekst is hier en daar wat bij elkaar gesprokkeld…

Weersomstandigheden
Om een goede uitharding van de lijm- en voegmortel te verkrijgen dient geverifieerd te worden of de temperatuur van de lucht en de ondergrond tijdens het aanbrengen voldoet aan de eisen die de fabrikant daaraan stelt. Indicatie: tussen 5 en 30°C. Om een te snelle droging of uitharding van de lijmmortel te voorkomen dient de steiger waarop het gevelisolatiesysteem wordt aangebracht, indien nodig, beschermd te worden tegen directe zonnestraling, harde wind en slagregen.

Plaatsing van de steenstrips
De wapeningslaag *) wordt na anbrengen met een vertande kam op dikte gebracht. Op de steenstrips wordt eveneens een dunne laag lijmmortel aangebracht.

*) Onder BRL 1336 zijn er ook systemen geattesteerd waarin geen wapeningsweefsel hoeft te worden toegepast.

De steenstrips worden van boven naar onder aangebracht in de verse lijmlaag. Er mogen geen holtes achter de steenstrips ontstaan. De voegen tussen de steenstrips dienen eveneens volledig met lijmmortel bedekt te zijn. Wanneer er teveel lijmmortel is ter hoogte van de voegen, deze verwijderden.

Voegen

Na voldoende verharding van de lijmmortel (minstens 1 week) voegmateriaal aanbrengen.