Opslag platen

Lichtgewicht isolatieplaten kunnen wegwaaien en daarbij gevaar opleveren voor de omgeving (bijv. verkeer op de openbare weg). Ook om die reden is het belangrijk vangschotten en netten aan de steiger te bevestigen. Ook bij de opslag van de platen moeten maatregelen getroffen worden om het wegwaaien te voorkomen.