Cellulair glas bewerken

Tijdens het bewerken van de cellulair glas komt zwavelwaterstof (prikkelend) en stof vrij. Adem- en gelaatsbescherming (ogen) is daarbij gewenst. Een stofbril en stofmasker bieden voldoende bescherming. Bij het verwerken van cellulair glas bieden handschoenen bescherming tegen irritatie van het stof aan handen.