Steenwol arbeidsomstandigheden

Steenwol kan irritatie veroorzaken aan de huid, ogen en slijmvliezen. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid maar wel vervelend. Het is daarom belangrijk dat stofvorming bij de verwerking zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

Indien buiten op verticale vlakken zorgvuldig gewerkt wordt met steenwol blijft de stofvorming beneden de afgesproken grenswaarde, en hoeft geen adembescherming gebruikt te worden. Stofvorming wordt in hoge mate bepaald door de wijze waarop de steenwolplaten pas worden gemaakt. Dit moet gebeuren met een scherp mes en niet door zagen, scheuren of een andere methode. Voor adembescherming kan een masker gebruikt worden.

Lamellenplaten bieden in dit opzicht voordelen. Omdat de vezels loodrecht op de plaatrichting staan zal bij het pas maken minder stofvorming ontstaan.

Tegen irritatie die aan de handen kan ontstaan kunnen handschoenen enige bescherming bieden.