Hechtmortel aanbrengen randverlijming

De aangemaakte mortel moet worden verwerkt binnen de tijd die hiervoor door de systeemhouder is aangegeven.

Wanneer niet voor de volvlak lijmmethode gekozen wordt moet men in ieder geval de randen (en hoeken) van het plaatoppervlak zorgvuldig van hechtmortel voorzien en moeten tevens in het ‘hart’ van de plaat meerdere rillen of moppen worden aangebracht zodat een evenwichtig verdeeld ‘draagvlak’ wordt verkregen.