Verlijming op niet steenachtige ondergrond

Indien gevelisolatie incidenteel wordt aangebracht op een niet-steenachtige ondergrond o.d. dient de verlijming geschieden volgens voorschriften van de systeemhouder. Te denken aan het aanbrengen van gevelisolatie op een gedeelte van een pui. Isolatie wordt bij voorkeur niet op houten ondergronden aangebracht. In deze gevallen genieten cementgebonden plaatmaterialen de voorkeur. Bij toepassing van cementgebonden houtvezelplaten dienen de verwerkingsvoorschriften bijvoorbeeld m.b.t. tot het vastschroeven en droge opslag van deze platen zeer strikt nageleefd te worden om schade te voorkomen.