Kabelgoot in de isolatie

Bij een kabelgoot van beperkte omvang in de isolatieplaat zal er niet snel sprake zijn van een ernstige inbreuk op de isolatie.

Voor de stabiliteit van de mortel dient de isolatie op de koker minstens 20 mm dik te zijn.

Het verdient de voorkeur een uitsparing in de isolatieplaat te maken. Indien dat niet mogelijk is, en er dus sprake is van een uitsparing die is opgebouwd uit verschillende isolatieplaten, dient een extra weefselstrook over de volle lengte van de uitsparing te worden aangebracht.