Plaatnaden bij scheuren, dilataties en ongelijksoortige ondergrond

Boven scheuren in de gevel mogen geen plaatnaden komen. In die gevallen moeten de platen de scheur steeds tenminste 100 mm overlappen.

Bij de overgang van ongelijksoortige bouwmaterialen als ondergrond in een vlak mogen de plaatnaden niet samenvallen met die overgangen.

Bij constructieve dilataties in de gevel moet er op gelet worden dat deze niet worden bedekt met het systeem. De platen moeten daar zodanig worden aangebracht dat de dilataties altijd in het systeem kunnen worden doorgezet. In die gevallen moet ook het sokkelprofiel worden onderbroken.