Reparatie van beschadigde platen

In het geval dat reeds aangebrachte isolatieplaten zijn beschadigd (deuken, gaten) moeten beschadigde delen zorgvuldig met een scherp mes tot aan de ondergrond worden uitgesneden, waarna de ontstane opening met een passtuk van hetzelfde isolatiemateriaal kan worden opgevuld, en aan de ondergrond verlijmd. Het opvullen van gaten en deuken met hechtmortel of wapeningsmortel is niet toelaatbaar.