Verband

Gevelisolatieplaten moeten in verband worden aangebracht. De isolatieplaten moeten op het gevelvlak horizontaal of verticaal in ‘verband’ worden aangebracht. De platen moeten tenminste 150 mm verspringen. Het in verband brengen van de isolatieplaten heeft als voordeel dat er strak gewerkt wordt en dat de banen isolatie evenwijdig blijven lopen. Op gebouwhoeken (uitgezonderd neggekanten kleiner dan 250 mm) moeten de platen in verband worden gemonteerd.

Bij isolatieplaten van cellulair glas worden afhankelijk van de gekozen lijmsoort (een al dan niet elastisch blijvende lijm) de platen in verband aangebracht of met doorlopende voegen.