2019-11-02

Vlakschuren

Zeker omdat er steeds vlakkere pleisterlagen vereist worden is het noodzaak dat de polystyreenlaag zeer vlak is. Ongelijkheden in het plaatoppervlakken en bijv. op hoeken moeten worden geëgaliseerd. Dit kan met een schuurbord of met een speciaal schuurmachine (bijvoorbeeld Inoplan).

Foto: Innoplan (op de fabriek!)

Bij het – nu in buitengevelisolatie niet meer gebruikte –  cellulair glas dat werd afgewerkt met een dispersiegebonden pleister was dit schuren altijd een onderdeel van het aanbrengen. Na het schuren dienden de losse stof/glasdeeltjes te worden verwijderd. Meestal werd de gevel daartoe met lucht schoongespoten of geborsteld.