Wanneer noodzakelijk

In algemene zin kan gesteld worden dat er (te) vaak, onnodig pluggen worden voorgeschreven en dat dit ook nadelen kan hebben.

Bij gelijmde systemen is het in bepaalde gevallen noodzakelijk dat de platen naast verlijming met pluggen worden gefixeerd. Dit is noodzakelijk op ondergronden die als onvoldoende draagkrachtig en daarom als onbetrouwbaar moeten worden aangemerkt. Bijvoorbeeld gevels die voorzien zijn van (loszittende) mortellagen of geschilderde gevels, ook wanneer het verfsysteem nog intact is.

Bij gekromde gevelvlakken en tegen de onderkant van plafonds moet in ieder geval aanvullend mechanisch worden bevestigd.

Bij grote hoogtes moet worden aangetoond of zonder pluggen voldoende trekkracht aanwezig is om af te zien van pluggen.

Indien isolatieplaten tegen plafonds bevestigd dienen te worden, moet direct tijdens het aanbrengen met pluggen extra bevestigd te worden.